مقدمه

تا

maxresdefault

جامعه کرمانی های مقیم تهران

نظر به این که کرمانی های مقیم تهران، یکی از اقلیت های مهم وتاثیرگذار در تهران و کشور می باشند، تشکیل یک انجمن برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی،کاملا مهم و مبرهن به نظر می رسید. لذا با تلاش مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی، خصوصا با همت بلند نمایندگان محترم استان در مجلس هفتم “جامعه کرمانی های مقیم تهران” شکل گرفت. این جامعه، غیر حزبی، فرا جناحی و غیرانتفاعی بوده و کلیه همشهریان و هم استانی های ارجمند می توانند عضو این جامعه شده و با توجه به سن، تحصیلات، تجربه، علاقه مندی، شغل و موقعیت شغلی خود به عضویت یک یا چند کمیته تخصصی در آمده و در آن به فعالیت عام المنفعه بپردازند. این جامعه هر سال اقدام به برگزاری جلسه های عمومی همراه با ضیافت شام و با حضور همشهریان عزیز همراه با خانواده می نماید. جلسات کمیته های تخصصی نیز بر اساس نیاز و هماهنگی اعضای هر یک از کمیته ها تشکیل می گردد.

Logo