مرداد ۷, ۱۳۹۴

کمیته هنرمندان

کلیه هنرمندان و هنرپیشگان در این کمیته قرار می گیرند
مرداد ۷, ۱۳۹۴

کمیته مهندسان

کلیه کاردانان فنی، کارشناسان و کارشناسان ارشد رشته های مهندسی در این کمیته قرار می گیرند
مرداد ۶, ۱۳۹۴

کمیته وکلا و قضات

کلیه وکلا و قضات در این کمیته قرار می گیرند
مرداد ۶, ۱۳۹۴

کمیته خلبانان

کلیه مهندسان پرواز، خبانان، کادر پروازی، ایمنی پرواز و مهمان داران در این کمیته قرار می گیرند
مرداد ۶, ۱۳۹۴

کیمته ورزشکاران

کلیه مربیان، کادرفنی، ملی پوشان، لژیونرها، داوران، کارشناسان و مدیران ورزشی در این کمیته قرار می گیرند
مرداد ۶, ۱۳۹۴

کمیته خبرنگاران و روزنامه نگاران

کلیه خبرنگاران و روزنامه نگاران در این کمیته قرار می گیرند
مرداد ۶, ۱۳۹۴

کمیته ایثارگران

کلیه رزمندگان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران انقلاب اسلامی در این کمیته قرار می گیرند