کمیته بازرگانان
مرداد ۳, ۱۳۹۴
کمیته دانش آموزان
مرداد ۶, ۱۳۹۴

کمیته پزشکان

کلیه پزشکان، پیراپزشکان و رشته های وابسته در این کمیته قرار می گیرند

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته Picture-00746023028 دکتر احمد شجاعی دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته hashemi-madani  دکتر محمد حسین هاشمی مدنی دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

چهره های شاخص کمیته :

 

شهید دکتر گرکانی دکتر احمد شجاعی پروفسور رحمت

 

اعضای کمیته پزشکان :

 

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

حسن ضياء‌الديني

كرمان

پزشكي

دكتري

۲

سيد هادي حسيني‌نسب

كرمان

پزشكي – متخصص EN7

دكتري تخصصي

۳

عبدالحسين محرابي

كرمان

پزشكي فوق‌تخصص غدد مترشحه

دكتري تخصصي

۴

پيمان عباسلو

سيرجان

پزشكي

دكتري

۵

سيد محمدصادق مهدوي

كرمان

پزشكي

دكتري

۶

حسين آذر سينا

جيرفت

پزشكي – متخصص بيهوشي

دكتر تخصصي

۷

حسن كراني

تهران

پزشكي – متخصص جراحي لاپاروسكوپي

دكتري تخصصي

۸

پيمان شيرازپور

تهران

دامپزشكي

دكتري

۹

احمد شجاعي

باغين

پزشكي – فوق‌تخصص چشم‌پزشكي – قرنيه

دكتري تخصصي