کیمته ورزشکاران
مرداد ۶, ۱۳۹۴
کمیته وکلا و قضات
مرداد ۶, ۱۳۹۴

کمیته خلبانان

کلیه مهندسان پرواز، خبانان، کادر پروازی، ایمنی پرواز و مهمان داران در این کمیته قرار می گیرند

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته No Image دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

چهره های شاخص کمیته :

ghavoot1
 سردار حمید عرب نژاد  شهید سید مهدی احمدی موسوی

 

اعضای کمیته خلبانان :

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

شهید سید مهدی احمدی موسوی

(سانحه هوایی اسفند ۱۳۹۲ – جزیره کیش )

كرمان

هوانوردی

کارشناسی

۲

حسن زاده

كرمان

هوانوردی

کارشناسی

۳

سردار حمید عرب نژاد

كرمان

هوانوردی – نظامی

کارشناسی

 

کاربرگ ( فرم ) ثبت نام وعضویت