کمیته دانش آموزان
مرداد ۶, ۱۳۹۴
کمیته دانشگاهیان
مرداد ۶, ۱۳۹۴

کمیته دانشجویان

دانشجویان کلیه رشته ها و در تمامی مقاطع دانشگاهی در این کمیته قرار می گیرند

 

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته No Image دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

اعضای کمیته دانشجویان :

 

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

سجاد انجم شعاع

كرمان

اقتصاد

كارشناسي

۲

علي صابر ماهاني

ماهان

مديريت امور دفاعي

كارشناسي ارشد

۳

محمدحسين ايرانمنش

سيرجان

عمران

كارشناسي

۴

محمدرضا عباسلو

سيرجان

عمران

كارشناسي

۵

محمدقاسم شهابي نژاد

بافت

فناوري و اطلاعات

كارشناسي

۶

محمد خيرانديش

تهران

كشاورزي گياه‌پزشكي

دكتري

۷

عبدالرحمن حائري

كرمان

صنايع

دكتري

۸

علي سيستاني‌پور

رفسنجان

زمين‌شناسي

دكتري

۹

حميدرضا عسكري

كرمان

عمران

كارشناسي