کمیته دانشجویان
مرداد ۶, ۱۳۹۴
کمیته روحانیون
مرداد ۶, ۱۳۹۴

کمیته دانشگاهیان

اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در این کمیته قرار می گیرند

 

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته No Image دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

چهره های شاخص کمیته :

 ali_iranmanesh[1] e653a1ac984ca82215840f1bd9e88cd4[1]  bastani_parizi_2[1]
پروفسور علی ایرانمنش پروفسور محمد مهدی زاهدی پروفسور محمد ابراهیم باستانی پاریزی
 sima url dr.Mahmoud-safarzadeh
دکتر سیما فردوسی پروفسور محمود گلزاری پروفسور محمود صفارزاده
lotfi bahrampoor
پروفسور محمد نجمایی پروفسور صاحب قدم لطفی پروفسور علیرضا بهرام پور
 ahmad  iranmanesh mirzadeh
پروفسور احمد اکبری دکتر مهدی ایرانمنش پروفسور حمید میرزاده
khanamani poorahmad  aboosaeedi
پروفسور اصغر محمدی خنامانی پروفسور احمد پوراحمد پروفسور علی اصغر رستمی ابوسعیدی
پروفسور یحیی طالبیان دکتر سید محمد حسینی دکتر محمد رضا بنازاده ماهانی

 

 

اعضای کمیته دانشگاهیان :

 

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

فرهاد ايران‌پور

كرمان

حقوق

دكتري

۲

ابراهيم قاسمي‌نژاد

كرمان

زمين‌شناسي نفت

دكتري

۳

احمد فاتحي

شهربابك

عمران – آب

دكتري

۴

محمدمهدي فداكار داوراني

جامعه‌شناسي

دكتري

۵

محمد عباسلو

سيرجان

علوم اقتصادي و مديريت

دكتري

۶

محمد حسن شفازند

كامپيوتر – فناوري اطلاعات

دكتري

۷

بختيار عباسلو

سيرجان

حقوق

دكتري

۸

سامان حسينخاني

كرمان

بيوشيمي

دكتري

۹

سيد مهدي مرتضوي

كرمان

برق، الكترونيك

دكتري

۱۰

احمد جان آقائي

سيرجان

برق، مديريت

كارشناسي ارشد

۱۱

محسن بني اسدي

كرمان

هوا – فضا

كارشناسي ارشد

۱۲

اصغر شيرزادپور

كرمان

مكانيك

كارشناسي ارشد

۱۳

محمد خيرانديش

تهران

كشاورزي گياه‌پزشكي

دانشجوي دكتري

۱۴

محسن اسلامی

هوافضا

کارشناسی ارشد

۱۵

احمد جان آقائی

برق

کارشناسی ارشد

۱۶

مهدی مرتضوی

مهندسی برق

دکتری

 

کاربرگ ( فرم ) ثبت نام وعضویت