کمیته پزشکان
مرداد ۳, ۱۳۹۴
کمیته دانشجویان
مرداد ۶, ۱۳۹۴

کمیته دانش آموزان

دانش آموزان کلیه مقاطع تحصیلی در این کمیته قرار می گیرند

 

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته No Image دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

اعضای کمیته دانش آموزان :

 

شماره

نام و نام خانوادگي

فرزند

تاريخ تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

محمد مختار حسن‌پور

شهباز

۱۳۷۱ كرمان

رياضي