کمیته خلبانان
مرداد ۶, ۱۳۹۴
کمیته مهندسان
مرداد ۷, ۱۳۹۴

کمیته وکلا و قضات

کلیه وکلا و قضات در این کمیته قرار می گیرند

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته No Image دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

چهره های شاخص کمیته :

555_10[1] images
 امیرعلی نعمت الهی دکتر مجید دوستعلی

 

اعضای کمیته وکلا و قضات

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

نعمت الهی

كرمان

حقوق

کارشناس ارشد

۲

دکتر مجید دوستعلی

كرمان

حقوق

دکتری

 

کاربرگ ( فرم ) ثبت نام وعضویت