شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

کمیته کرمانی های مقیم خارج از کشور

کلیه کرمانی های مقیم خارج از کشور در این کمیته قرار می گیرند
شهریور ۱۱, ۱۳۹۴

کمیته مدیران استان

کلیه نویسندگان و ادیبان در این کمیته قرار می گیرند
شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

نویسندگان و ادیبان

کلیه نویسندگان و ادیبان در این کمیته قرار می گیرند
شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

کمیته مفاخر و مشاهیر

کلیه مفاخر و مشاهیر در این کمیته قرار می گیرند
شهریور ۱۰, ۱۳۹۴

کمیته بانوان

مرداد ۷, ۱۳۹۴

کمیته هنرمندان

کلیه هنرمندان و هنرپیشگان در این کمیته قرار می گیرند
مرداد ۷, ۱۳۹۴

کمیته مهندسان

کلیه کاردانان فنی، کارشناسان و کارشناسان ارشد رشته های مهندسی در این کمیته قرار می گیرند