نظام پیشنهادات

نام و نام خانوادگی

پست الکترونیک

شماره همراه

آیا تمایل به همکاری در امور اجرایی جامعه کرمانی های مقیم تهران دارید؟

همکاری در امور وبگاه و پایگاه اطلاع رسانیهمکاری با نشریه جامعه کریمانهمکاری در برگزاری نشت ها، جشنواره ها و همایش هاهمکاری در امور دیگرتمایل ندارم

چناچه در سوال فوق تمایل به همکاری با ما در "امور دیگر" را دارید لطفا در کادر زیر ذکر نمایید

در صورتی که پیشنهاد انتقاد و یا هر گونه اظهار نظری در خصوص بهبود فعالیت های جامعه کرمانی ها دارید، مرقوم فرمایید

اگر از کرمانی های مقیم تهران و یا مقیم خارج از کشو، کسانی را برای عضویت در جامعه پیشنهاد می فرمایید لطفا مشخصات آن ها را در فرم ذیل تکمیل نمایید تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل شود