هیات موسس

تصویر نام شغل مسئولیت رزومه
bahonar مهندس محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس هیئت موسس جامعه کرمانی ها دانلود رزومه
karami سردار غلامرضا کرمی معاونت امور مجلس شهرداری تهران رئیس هیئت مدیره جامعه کرمانی ها دانلود رزومه
shojaiee دکتر احمد شجاعی معاون قوه قضائیه – رئیس سازمان پزشکی قانونی دبیرکل جامعه کرمانی ها دانلود رزومه
Hasan سردار شهباز حسن پور نماینده مردم شریف سیرجان در مجلس رئیس کمیته ایثارگران جامعه کرمانی ها دانلود رزومه
rafinia سردار دکتر محمدرفیع رفیعی نیا معاون آموزش و پژوهش ناجا رئیس کمیته ایثارگران جامعه کرمانی ها دانلود رزومه
namjoo مهندس مجید نامجو وزیر اسبق نیرو رئیس کمیته مهندسان جامعه کرمانی ها دانلود رزومه