کمیته بانوان
سپتامبر 1, 2015
نویسندگان و ادیبان
سپتامبر 1, 2015

کمیته مفاخر و مشاهیر

کلیه مفاخر و مشاهیر در این کمیته قرار می گیرند

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته No Image دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

چهره های شاخص کمیته :

 

 unnamed  Mahani riazi
خواجوی کرمانی ابوعبدالله محمد بن عیسی ماهانی عباس ریاضی کرمانی
juju  Rejablipour Nazerzadeh
آیت الله صالحی کرمانی پروفسور مهدی رجبعلی پور دکتر احمد ناظرزاده کرمانی
thumbnail.php_ MakeThumbnail.aspx_ mpshtaghalishah.
شاه شجاع کرمانی میرزا رضای کرمانی مشتاق علی شاه کرمانی
 7 nafisi nazemolatba1  kukuuu
دکتر سعید نفیسی ناظم الاطبا شاه نعمت الله ولی
45192_273 roholaminii Moradiy-kermani
دکتر باستانی پاریزی پروفسور محمود روح الامینی هوشنگ مرادی کرمانی
 ahmad-bahmanyar-kermani sanati
احمد بهمنیار کرمانی علی اکبر صنعتی اطهری کرمانی (۱۳۷۷-۱۳۰۵ هـ . ش)

 

اعضای کمیته کمیته کمیته مفاخر و مشاهیر :

 

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

 حجت الاسلام دکتر محمدجواد باهنر

۲

آیت الله  محمدعلی حقیقی

۳

 محمدعلی بابایی ماهانی ( پیمان )

۴

 فواد کرمانی

۵

همایون کرمانی (۱۳۵۸- ۱۲۹۰ هـ.ش)

۶

آیت الله حاج میرزا محمد رضا احمدی (۱۳۲۴-۱۲۴۳هـ . ش)

۷

استاد روح الله خالقی (۱۳۴۴-۱۲۸۵ هـ . ش)

۸

مجد الاسلام (۱۳۴۲ – ۱۲۸۸هـ . ق)

۹

ناظم الاسلام (۱۳۳۷-۱۲۸۰هـ . ق)

۱۰

حیاتی (بی بی جان) (اواخر قرن دوازدهم – اوایل قرن سیزدهم هـ .ق)

۱۱

ابواسحاق کوهبنانی (قرن نهم هجری)

۱۲

عماد فقیه کرمانی (عارف و شاعر بزرگ قرن هشتم) (۷۷۳ ـ ۶۹۰ هـ . ق)

۱۳

لاله خاتون (صفوه الدین) (نیمه دوم قرن هفتم هجری)

۱۴

شیخ اوحدالدین کرمانی (قرن هفتم)

۱۵

افضل الدین ابوحامد کرمانی (۶۱۵ – ۵۳۰ هـ . ق)

۱۶

سید شمس الدین (محمد) ابراهیم بمی (قرن نهم – وفات: ۸۲۹-هـ . ق)

 

کاربرگ ( فرم ) ثبت نام وعضویت