نویسندگان و ادیبان
سپتامبر 1, 2015
کمیته کرمانی های مقیم دیگر استان ها
سپتامبر 2, 2015

کمیته مدیران استان

کلیه نویسندگان و ادیبان در این کمیته قرار می گیرند

سمت تصویر نام رزومه
رئیس کمیته No Image دانلود رزومه

 

سمت تصویر نام رزومه
دبیر کمیته No Image دانلود رزومه

 

اخبار کمیته گزارش جلسات کاربرگ ( فرم ) عضویت

 

چهره های شاخص کمیته :

 

thumb.php
مهندس علیرضا رزم حسینی آیت الله سید یحیی جعفری دکتر محمدجواد فدایی
دکتر محمدجواد کامیاب مقدس دکتر بابک آل طه سرهنگ مهدی ابوالحسنی
حجت الاسلام مهدی عرب پور فرشید فلاح دکتر علی اکبر حق دوست
سردار محمدرضا حسنی عباس جهانگیری دکتر علی اکبر حق دوست

 

اعضای کمیته کمیته هنرمندان :

 

شماره

نام و نام خانوادگي

محل تولد

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

۱

۲

 

کاربرگ ( فرم ) ثبت نام وعضویت